Samen met ons voor uw belegging

Meer woningen, lagere kosten


Bij beleggingen zal het accent liggen op een goede indelingen en verhuurbaarheid van de woning, lagere kosten en hoger rendement, de nieuwe kwalificatie binnen het woningwaarderingstelsel (WWS of puntensysteem) en een snelle uitvoering.

Wij denken als verhuurders, kunnen werken in deelopdrachten, eventueel met uw eigen relaties, hebben ervaring met middelgrote aannemers en spreken de taal van de ZZP’ers.